hg-protect-medentex.jpg
SolisImages | stock.adobe.com

HG-Protect – Voor de bescherming van uw praktijk

 

Verminder kwikdampen veilig en effectief met HG-Protect

Kwik en kwik dampen vormen een bekend gezondheidsrisico in mondzorgpraktijken. Met een percentage van 50 procent vormt kwik het hoofdbestanddeel van tandheelkundig amalgaam. Door de noodzakelijke inzameling van amalgaamresten, gebruikte filterzeven, lege amalgaam capsules ontstaan er extra bronnen van gevaar. Deze stof, die gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft vooral in de lucht die wij inademen toxische effecten op de mens. Bij inademing wordt ongeveer 80 procent van de kwikdamp in de longen geabsorbeerd en komt zo in de bloedsomloop terecht. Dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor het centrale zenuwstelsel en longschade. Beginnende vergiftigingen kunnen zich bijvoorbeeld door hoofdpijn manifesteren.

Voordelen van de medentex HG-Protect inzamelcontainers:

  • Bescherming tegen ontsnappende kwikdampen
  • Veiligheid voor tandartspraktijken en patiënten
  • Zeer efficiënt in gebruik

Verminder kwikdampen op een veilige manier met HG-Protect

HG-Protect is een veilige manier om kwikdampen te reduceren om zo de veiligheid voor patiënten, het praktijkteam en de tandarts te waarborgen. De waterige oplossing van alcohol, koper, thiosulfaat en jodide-ionen is geïmpregneerd in een spons die in de speciale container van medentex wordt gebruikt. Ook bij een maximale vulling van de inzamelcontainer bereikt HG-Protect de hoogst mogelijke reductie van kwikdampen.

hg-protect-nl.svg

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van HG-Protect

medentex heeft een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarbij de concentratie van vrijkomende kwikdampen uit conventionele inzamelcontainers werd gemeten in vergelijking met de speciale inzamelcontainers voorzien van HG-Protect. Het resultaat is duidelijk: de gemeten MAC-waarden* van conventionele inzamelcontainers ligt boven de richtlijnen. De waarden voor inzamelcontainers voorzien van HG-Protect ligt tot 97 procent onder de MAC-waarde en minimaliseren het gezondheidsrisico, zelfs als de inzamelcontainer meerdere keren per dag wordt geopend.

* De MAC-waarde is de maximale concentratie van een gas, damp of nevel of van een stof in de lucht op de werkplek, die bij inademing gedurende arbeidsuren  in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht.