Belangrijk om te weten

Wij doen geen concessies: in de omgang met gevaarlijke afvalstoffen heeft veiligheid onze eerste prioriteit.

Onze ervaring

Al meer dan 30 jaar hebben wij in overeenstemming met wet- en regelgeving, ons gespecialiseerd in het vakkundig opslaan, vervoeren en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen uit tandheelkundige praktijken. Wij gaan echter nog een stap verder: door u al vóór de feitelijke afvalverwijdering te ondersteunen met onze kennis en ervaring.

Belangrijk om te weten

Als tandarts of praktijkmedewerker komt u elke dag in aanraking met gevaarlijk afval. Elk van deze afvalstoffen vereist dat er professioneel mee wordt omgegaan. Hier willen wij u graag enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften geven voor het omgaan met verschillende soorten tandheelkundig afval, zodat u dagelijks veilig bezig bent.

Amalgaam, gevaarlijk afval-code 18 01 10*

  • Aangezogen natte kwik deeltjes, filters, zeefjes en opvangpotten met nat amalgaam, gebruikte capsules en met kwik verontreinigd plastic, geëxtraheerde tanden en kiezen met amalgaamvullingen, restanten droog amalgaam, amalgaam opvangcontainers
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met amalgaam bevattende afvalstoffen. Beschermende kleding, een mondmasker en veiligheidsbril worden aanbevolen
  • Deze afvalstoffen zo koel mogelijk opslaan, containers nooit in de buurt van warmtebronnen bewaren of blootstellen aan direct zonlicht omdat er dan zeer giftige kwikdampen kunnen vrijkomen
  • Amalgaam bevattende afvalstoffen altijd in goed afgesloten containers opslaan

Puntige en scherpe voorwerpen, gevaarlijk afval-code 18 01 01

  • Gebruikte naalden, scalpels en ander besmettelijk afval dat letsel kan veroorzaken
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met dit afval
  • Puntige en scherpe voorwerpen alleen in afsluitbare, prikbestendige containers bewaren en afvoeren
  • Een naaldenverwijderaar gebruiken, recapping vermijden 

Röntgenchemicaliën, gevaarlijk afval-code 09 01 01*/09 01 04*

  • Röntgenontwikkelaar en -fixeermiddel
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met röntgenchemicaliën. Beschermende kleding, een mondmasker en veiligheidsbril worden aanbevolen
Hotline
0800-1013758
Online
Abholformular
1.
Online-Abholauftrag
ausfüllen und auf
Absenden klicken.
2.
Amalgamabscheider-
Behälter gemäß
Wartungsanleitung
ausbauen.
3.
Gefüllte Behälter fest mit
dem Deckel verschließen
und transportsicher verpacken.
Mehrere Behälter bitte
zu einem Packstück zusammenfassen.
4.
Das Paket zum
vereinbarten Termin
bereitstellen, das
Versandetikett bringt
der Paketdienstfahrer mit.
5.
Die Entsorgungsbestätigung erhalten
Sie anschließend per Post.
Sie erhalten von medentex geleerte, gereinigte
und desinfizierte SmartWay-Behälter
in entsprechender Stückzahl zurück.
* Ausnahme Sirona Rotor (nicht recycelbar)
Der letzte Auftrag war am .
Kontaktieren Sie uns über unsere Hotline: 0800-1013758