Wij doen geen concessies

in de omgang met gevaarlijke afvalstoffen heeft veiligheid onze eerste prioriteit.

Onze ervaring

Al meer dan 30 jaar hebben wij in overeenstemming met wet- en regelgeving, ons gespecialiseerd in het vakkundig opslaan, vervoeren en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen uit tandheelkundige praktijken. Wij gaan echter nog een stap verder: door u al vóór de feitelijke afvalverwijdering te ondersteunen met onze kennis en ervaring.

Belangrijk om te weten

Als tandarts of praktijkmedewerker komt u elke dag in aanraking met gevaarlijk afval. Elk van deze afvalstoffen vereist dat er professioneel mee wordt omgegaan. Hier willen wij u graag enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften geven voor het omgaan met verschillende soorten tandheelkundig afval, zodat u dagelijks veilig bezig bent.

 

Amalgaam, gevaarlijk afval-code 18 01 10*

  • Aangezogen natte kwik deeltjes, filters, zeefjes en opvangpotten met nat amalgaam, gebruikte capsules en met kwik verontreinigd plastic, geëxtraheerde tanden en kiezen met amalgaamvullingen, restanten droog amalgaam, amalgaam opvangcontainers
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met amalgaam bevattende afvalstoffen. Beschermende kleding, een mondmasker en veiligheidsbril worden aanbevolen
  • Deze afvalstoffen zo koel mogelijk opslaan, containers nooit in de buurt van warmtebronnen bewaren of blootstellen aan direct zonlicht omdat er dan zeer giftige kwikdampen kunnen vrijkomen
  • Amalgaam bevattende afvalstoffen altijd in goed afgesloten containers opslaan

Puntige en scherpe voorwerpen, gevaarlijk afval-code 18 01 01

  • Gebruikte naalden, scalpels en ander besmettelijk afval dat letsel kan veroorzaken
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met dit afval
  • Puntige en scherpe voorwerpen alleen in afsluitbare, prikbestendige containers bewaren en afvoeren
  • Een naaldenverwijderaar gebruiken, recapping vermijden 

Röntgenchemicaliën, gevaarlijk afval-code 09 01 01*/09 01 04*

  • Röntgenontwikkelaar en -fixeermiddel
  • Gebruik altijd handschoenen bij het werken met röntgenchemicaliën. Beschermende kleding, een mondmasker en veiligheidsbril worden aanbevolen

Laten we partners worden!

U kunt van ons bekwaam en opgeleid servicepersoneel verwachten.
Wij zullen uw vragen snel en nauwkeurig beantwoorden.
Hoe kunnen we u helpen?