Kwaliteitsmanagement

Is uw praktijkorganisatie op orde? – In één dag uw praktijk geaudit.

Is uw praktijkorganisatie op orde?

Elke tandarts dient aantoonbaar te voldoen aan geldende wetgeving en de richtlijnen vanuit de branche. Een zware organisatorische last die menig tandarts-eigenaar zorgen baat. De afgelopen jaren hebben veel praktijken dan ook, o.a. door druk vanuit inspectie, aandacht besteed aan dit onderwerp. Toch blijft bij vele tandartsen de onzekerheid of men aan alle voorwaarden voldoet

In één dag uw praktijk geaudit en voorzien van een pragmatisch advies

Om aan al deze onzekerheid een einde te maken heeft Medentex samen met Roozeboom Consulting een nieuwe dienstverlening ontwikkeld. In één dag toetsen wij de hele praktijkorganisatie en (indien aanwezig) de protocollen aan de bestaande wet- en regelgeving en relevante brancherichtlijnen. De praktijk kan gewoon openblijven voor uw patiënten! Wel dient de adviseur gedurende deze dag begeleid te worden door een medewerker van uw praktijk die op de hoogte is van alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Aan het einde van de dag krijgt u een mondelinge samenvatting van de geconstateerde bevindingen en een pragmatisch advies “hoe” u eventueel gevonden afwijkingen kunt oplossen. Een schriftelijke rapportage wordt u aansluitend toegezonden.

Protocollen

Indien u nog geen protocollen of werkinstructies heeft of er ontbreken documenten in uw praktijk, dan kunnen wij uw praktijk voorzien van een actueel werkinstructieboek.

Uw voordelen:

  • Audit in één dag
  • Direct een pragmatisch advies
  • Transparante prijs
  • Gratis updates omtrent regelgeving