Dentaal afval

Verwijdering

De primaire verantwoordelijkheid voor de wettelijk conforme verwijdering van tandheelkundig amalgaamafval ligt bij de tandartspraktijk. Als gecertificeerd verwerkingsbedrijf voor tandheelkundig afval neemt Medentex deze taak veilig en betrouwbaar op zich!

Veilig ophalen en afvoeren

Amalgaamafval bevat giftig kwik en telt als gevaarlijk afval. Sinds 2018 reguleert de EU-kwikverordening het gebruik en de omgang met tandheelkundig amalgaam (afvalcode AS 180110*) in tandartspraktijken. De verwijdering van gevaarlijk afval valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele tandartspraktijk. Recycling mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven.

Professioneel verwijderen - duurzaam recyclen

Sinds 2018 reguleert de EU-kwikverordening het gebruik en de omgang met tandheelkundig amalgaam in tandartspraktijken. De tandarts is verantwoordelijk voor de verwijdering. Dit mag alleen worden gedaan door een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. Medentex voert uw volle amalgaamafscheiders vakkundig en duurzaam af. Een deel van de in amalgaam aanwezige stoffen wordt vernietigd of opnieuw gebruikt. U ontvangt een officiële bevestiging van verwijdering voor uw milieuadministratie.

Zo functioneert de Medentex amalgaamafscheiding verwijdering