Veiligheid in mondzorgpraktijken

Ter bescherming van personeel en patiënten

Amalgaamhoudend afval in tandartspraktijken valt onder de categorie gevaarlijk afval. Het aanwezige kwik en de kwikdampen vormen bronnen van gevaar voor de gezondheid. De speciale HG-Protect containers van Medentex beschermen tegen mogelijk ontsnappende kwikdampen.

Wij voeren uw tandheelkundig afval af in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Hiertoe tellen gebruikte filterzeven, lege amalgaamcapsules, overtollig amalgaam, bruggen en kronen, stopresten en amalgaamslib. Voor de noodzakelijke inzameling stellen wij u veilig afsluitbare speciale containers ter beschikking. Deze zijn voorzien van het middel HG-Protect.

Laat ons u adviseren!

 

Kwikdampen veilig verminderen met HG-Protect

Kwik en kwikdampen vormen bronnen van gevaar voor de gezondheid in elke tandartspraktijk. Met een aandeel van 50 procent is kwik het hoofdbestanddeel van tandheelkundig amalgaam.

Daarom gebruikt Medentex het eigen ontwikkelde HG-Protect middel in haar speciale containers. Zo wordt de veiligheid van patiënten, het praktijkteam en de tandarts gegarandeerd en kwikdampen tot een minimum beperkt

Voordelen HG-Protect

  • Bescherming tegen ontsnappende kwikdampen
  • Veiligheid voor tandartspraktijken en patiënten
  • Hoogst mogelijke efficiëntie

Onze speciale HG-Protect containers voor amalgaamafval

Kwik in de praktijk

Door de noodzakelijke inzameling van stopresten, gebruikte filterzeven, lege amalgaamcapsules en slib ontstaan er extra bronnen van gevaar. De stof kwik, die gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft vooral in de lucht die we inademen toxische effecten op de mens. Bij inademing wordt ongeveer 80% van de kwikdamp in de longen geabsorbeerd en komt in de bloedbaan terecht. Negatieve gevolgen voor het centrale zenuwstelsel en longschade kunnen het gevolg zijn. Een mogelijke vergiftiging kan zich bijvoorbeeld uiten in extreme hoofdpijn.

HG-Protect van Medentex - een veilige oplossing

De waterige oplossing van alcohol, koper-, thiosulfaat- en jodide-ionen is gebonden in een spons die in de speciale containers van Medentex wordt ingezet. Zelfs wanneer de container maximaal gevuld is bereikt HG-Protect de hoogst mogelijke efficiëntie bij het reduceren van kwikdampen.

Geminimaliseerd gezondheidsrisico wetenschappelijk onderzocht

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de waarden in ongeteste containers met HG-Protect tot 97 procent onder de MAK-waarde liggen waarbij het gezondheidsrisico, zelfs als de verzamelcontainer meerdere keren per dag wordt geopend, is geminimaliseerd.